Website updated: 27 November 2021

โครงสร้างและอุดมการณ์

■ แผนผังองค์กรของสมาคม■ จุดมุ่งหมายของสมาคม

     องค์กร (งานหรือหน้าที่) หากเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันมีเรื่องที่น่ากังวลใจ หรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ทางเรามีทีมงานขององค์กรคอยใส่ใจและให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ในยุคโชวะนั้นมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีความเมตตาซึ่งกันและกัน คำว่า “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ในยุคเฮเซนั้นดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกลืม “ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ของ TJDA เริ่มต้นด้วยความช่วยเหลือระหว่างเพื่อนสมาชิกและนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือของกรรมการที่ปรึกษาและ (นักกฎหมาย นักบัญชีที่ผ่านการรับรอง)

     นอกจากนี้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการเสียชีวิต การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ค่าสมาชิกรายเดือนที่สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อชดเชยสภาพคล่องด้านการเงินที่เกิดขึ้นกับสมาชิกและครอบครัว และทำให้ชีวิตของพวกเขามีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งเรายังมีการทำประกันกลุ่ม กล่าวอีกนัยหนึ่งมันเป็นกลไกที่ช่วยให้สมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งหมดเมื่อสมาชิกคนหนึ่งเกิดปัญหา

“ความช่วยเหลือ” และ “ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” คืออะไร?

      สำหรับคนที่มีความเห็นแก่ตัวและเป็นคนนิสัยไม่ดีนั้นจะไม่มีสิทธิ์ข้องเกี่ยวกับสมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันของญี่ปุ่น พฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวของเพื่อนสมาชิกที่ขัดขวางกับการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นๆ และสมาคมความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ TJDA ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือของสมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร เราจะบรรลุธุรกิจได้อย่างราบรื่นในที่สุด นอกจากนี้แนวคิดของสมาคมคือความมั่นคงของสภาพคล่องด้านกสรเงิน ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่เราจะขยายไปสู่แผนที่ครอบคลุมสำหรับสมาชิกของทางสมาคมเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการใช้ชีวิตในทุกๆด้าน นอกจากนี้สมาคมจะมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมอย่างจริงจังโดยบริจาคเงินบริจาคเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสมาชิกอีกด้วย

โครงสร้างองค์กร

สมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรื่องส่วนลดการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD: สมาชิกจะได้รับส่วนลดดังต่อไปนี้
     • ชำระแบบเงินสด - ลด 15% ของค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray
     • ชำระแบบบัตรเครดิต - ลด 10% ของค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน IPD: : สมาชิกจะได้รับส่วนลดดังต่อไปนี้
     • ชำระแบบเงินสด - ลด 15% ของค่าห้อง ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray
     • ชำระแบบบัตรเครดิต - ลด 10% ของค่าห้อง ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าห้องวิจัยและ X-ray

รักษาทันตกรรม : ลด 10% ยกเว้นการจัดฟัน

*หมายเหตุ นอกจากนั้นค่าธรรมเนียมให้คำปรึกษาและค่าธรรมเนียมส่วนลดหรือแพคเกจอื่นๆ ค่าใช้จ่ายสารต้านมะเร็ง
การรักษาพิเศษและค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพิเศษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ในส่วนนี้จะไม่มีส่วนลด


สมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลสมิติเวช เรื่องส่วนลดการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD : ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ได้รับส่วนลด 10%
     • ค่ายา
     • ค่าตรวจร่างกาย (ค่าห้องปฏิบัติการทดสอบทางคลีนิค)
     • ค่า X-Ray

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน IPD: ดังรายละเอียดที่แนบท้ายต่อไปนี้ ได้รับส่วนลด 10%
     • ค่ายา
     • ค่าตรวจร่างกาย (ค่าห้องปฏิบัติการทดสอบทางคลีนิค)
     • ค่า X-Ray
     • ค่าใช้จ่ายห้องพักในโรงพยาบาล


สมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้ทำสัญญากับฟุกุโมริ ทันตกรรมคลินิก เรื่องส่วนลดการรักษาทางด้านทันตกรรม
จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับค่ารักษาทันตกรรม 10%
สถานที่ติดต่อ: <<< ดูแผนที่ >>>


ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต ทางสมาคมฯ มีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานศพ ที่วัดธาตุทอง
โดยสมาชิกทุกท่านต่างรวบรวมเงินช่วยเหลือ ภาษีหรือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย เสาร์ที่ 2 และเสาร์ที่ 3 ของเดือนตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง
โดยจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทย ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ถ้าในกรณีที่ตรงกับวันหยุด จะเลื่อนออกเป็นคร้ังต่อไป


สามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและสถานที่อาจเป็นอันตรายเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินผ่านทางอีเมล/Line


■ เพิ่มเติม

สมาคมมีประกันชีวิตแบบกลุ่ม สมาชิกทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองกรณี ป่วย ไม่สบาย ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือได้รับภัยพิบัติ (กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย)


■ ครอบครัวของสมาชิก

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัว และบุตร ตอนที่สมัครทางสมาชิกสามารถระบุผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ได้■ สิทธิประโยชน์ของประกันภัย

แผนสแตนดาร์ด

■ คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ
หากต้องการสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 54 ปี และ 55 ถึง 65 ปี


คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 1,000,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
1,000,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
1,000,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 2,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 3,000,000

การประกันภัยสำหรับแผนประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)10,000

20,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 8,000 บาทและรวมอยู่ใน ข.)
72,000


(8,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 150,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
3,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
20,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 12,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 200,000

*หมายเหตุ : ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม
อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 1,750 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 1,950 บาท/เดือน, (ชำระทุก 3 เดือน)
ช่องทางการชำระเงิน: Rabbit LINE Pay (เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคารค่าบำรุงสมาชิก

1. สมาชิกส่วนบุคคลทั่วไป (แผนสแตนดาร์ด)   อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 1,750 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 1,950 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
2. แผนสแตนดาร์ดพลัส   อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 3,300 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 3,700 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
3. แผนประกันสุขภาพ   อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 4,800 บาท/เดือน
  อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 5,400 บาท/เดือน
  (ชำระทุก 3 เดือน หรือรายปี)
4. สมาชิกส่วนบุคคล   1,800 บาทต่อปี
5. สมาชิกนิติบุคคลทั่วไป (เข้าเป็นสมาชิก 10 คนขึ้นไป)   ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการบริษัท
  พนักงานและจำนวนคนที่เข้าประกันชีวิต
6. สมาชิกนิติบุคคล (ให้คำปรึกษา และ แนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน การจัดการธุรกิจในองค์กร)
    (เข้าเป็นสมาชิก 10 คนขึ้นไป)
  ขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของธุรกิจ
  และยอดขายของแต่ละเดือน

ข้อ 4. เป็นค่าธรรมเนียมของสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีและสมาชิกที่มีอายุเกิน 65 ปี ทุก ๆ ปีของเดือนก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก จะมีการแจ้งชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก
ข้อ 5. และ 6. ค่าธรรมเนียมสมาชิกนิติบุคคลทั่วไป รวมถึงประกันสำหรับพนักงาน 10 คน ขึ้นไป ใช้เป็นสวัสดิการพนักงาน ซึ่งในภายหลังสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนพนักงานได้ และในทุก ๆ เดือนของการทำบัญชี การแจ้งข่าว ภาษี ก็สามารถปรึกษาได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อหรือสอบถามที่สำนักงาน สมาคมฯ
สมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีและเกิน 59 ปี จะเรียกเก็บค่าสมาชิกรายปี 1,800 บาทต่อปี ในเดือนก่อนหน้าของเดือนที่สมัครสมาชิกทุกปี


■ วิธีชำระค่าสมาชิก

- โอนเงินผ่านธนาคาร   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชำระล่วงหน้า 3 เดือนภายในวันที่ 26 ของเดือน
- Rabbit LINE Pay
(เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%)
  ชำระล่วงหน้า 3 เดือนภายในวันที่ 26 ของเดือน (ชำระ 4 ครั้งต่อปี)
- SCB Easy Pay   ชำระล่วงหน้า 3 เดือนภายในวันที่ 26 ของเดือน

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งชื่อ-นามสกุล แผน ช่องทางการชำระเงิน พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล
Rabbit LINE Pay (เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร
หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทางสมาชิกทราบล่วงหน้า

การสมัครสมาชิก

■ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

     เอกสารที่ใช้ในการสมัครตั้งแต่ข้อ 1-3 จ่าหน้าซองส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาที่ สมาคมฯ หรือมาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ และรวมทั้งค่าสมาชิกของสมาคม

1. เอกสารที่ใช้สมัครสมาชิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.jp-assn.com ทางด้านซ้ายมือมีคำว่า เอกสารใบสมัคร เข้าไปจะมีใบสมัครของสมาคม และใบสมัครประกันชีวิตแบบกลุ่ม
2. แบบฟอร์มคำแถลงสุขภาพซึ่งเป็นใบสมัครของประกันชีวิต คำแถลงสุขภาพต้องตอบเกี่ยวกับสุขภาพ ประวัติการเจ็บป่วย กรุณากรอกข้อความตามข้อเท็จจริง เพราะถ้ากรอกข้อมูลเท็จ ประกันชีวิตจะถือว่าเป็นโมฆะ และทางสมาคมจะมีการประชุมให้มีมติออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม
3. สำเนาหนังสือเดินทาง(หน้ารูปถ่าย) และหน้าวีซ่าพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าสมาชิก 3 เดือน

     วันสุดท้ายของการส่งเอกสารของการสมัครประกันคือวันที่20ของทุกเดือน และความคุ้มครองจะเริ่มวันที่1ของเดือนถัดไปของทุกเดือน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือผลจากการตรวจสอบเอกสารของบริษัทประกันภัย ความคุ้มครองจะยังไม่สามารถเริ่มได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป


■ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

เฉพาะสมาชิกข้อ 1,2,3 และข้อ 4 จะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครสมาชิก(เฉพาะครั้งแรก) 350 บาท เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสมาชิก + การดำเนินขั้นตอนการสมัครประกันชีวิตแบบกลุ่ม + ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสมาชิก + จะได้รับบัตรประกัน 2 ใบจาก 2 โรงพยาบาล) ดังนั้นค่าใช้จ่ายครั้งแรกมีดังนี้ ค่าสมัครสมาชิก + ค่าสมาชิก 1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ 1 ปี


■ เงื่อนไขของสมาคม

     เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อคนญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย รวมถึงคู่สมรสและบุตรของคนญี่ปุ่น รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น พนักงานของบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นจึงจะสามารถเป็นสมาชิกได้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 10 ปี จนถึงอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกที่อายุน้อยกว่า 10 ปีหรืออายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขข้างต้น จะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปี 1,800 บาทต่อปี การเข้าร่วมระยะยาว หรือระยะสั้น (6 เดือนขึ้นไป) สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มีวีซ่า หรือวีซ่าท่องเที่ยว จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ (ประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีดังกล่าว)

     ประกันชีวิตของสมาคมฯของเรานั้น กรณีในประเทศไทย ได้รับการร่วมมือกับทางโรงพยาบาล ในเครือสำหรับกรณีได้รับการรักษาโดยไม่ต้องชำระเงินสด สามารถยื่นบัตรประกันชีวิตได้ แต่ถ้ากรณีอยู่ต่างประเทศ ประกันชีวิตยังคงคุ้มครอง แต่ท่านสมาชิกต้องสำรองเงินจ่ายก่อน และนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตพร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) มายื่นที่สมาคมฯ เพื่อรับเงินคืนต่อไป หลังจากยื่นเอกสารจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะได้รับเงินที่ท่านสำรองจ่ายไปก่อนหน้านี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่อาศัยระยะสั้นหรือยาวคุณจำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มีวีซ่าหรือมีแค่เพียงวีซ่านักท่องเที่ยว ท่านไม่สามารถเข้าร่วมกับสมาคมได้

การยกเลิกสมาชิก

สมาชิกบริษัท นิติบุคคล รวมถึงสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป

1. สมาชิกที่มีความคิด คำพูดหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและมีผลกระทบกับสมาชิกท่านอื่นๆ
2. สมาชิกมีการพูดหรือการกระทำที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เมื่อเกิดความไม่พอใจแล้วนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือ เขียนลงในสื่อโซเซียลต่างๆ
3. สมาชิกที่ไม่ชำระค่าสมาชิกตามระยะเวลาที่กำหนด


สมาชิกมีความประสงค์ที่จะลาออก ต้องแจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ SNS หรือ ทางอีเมล ซึ่งในการลาออก จะมีการรวบรวมเอกสารของสมาชิก และจะดำเนินการทุกๆสิ้นเดือน หากมีการลาออกภายในเดือนนั้น โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จะมีการแจ้งค่าสมาชิกในเดือนถัดไปอีก 1 เดือน
รบกวนคืนบัตรสมาชิก บัตรประกันชีวิต บัตรส่วนลดโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

แผนสแตนดาร์ดพลัส

■ คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ
หากต้องการสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 54 ปี และ 55 ถึง 65 ปี (คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปีแต่มีเงื่อนไข)
มีผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอกในประกันแผนสแตนดาร์ดพลัส


คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 1,500,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
1,500,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
1,500,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 3,000,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 4,500,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)10,000

20,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 8,500 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
102,000


(8,500)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 210,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
4,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
26,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 15,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 200,000
ซ. ค่ายา ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยภายนอก (OPD) (วันละ 1 ครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,500
ฌ. ค่าตรวจทางห้องทดลองเพื่อวินิจฉัยโรค (ต่อปี) ยกเว้นการตรวจสุขภาพ 7,500

*หมายเหตุ : ประกันไม่ครอบคลุมการรักษาทันตกรรม
อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 3,300 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 3,700 บาท/เดือน, (ชำระทุก 3 เดือน)
ช่องทางการชำระเงิน: Rabbit LINE Pay (เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร


แผนประกันสุขภาพ

■ คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุ้มครองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุ
หากต้องการสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 54 ปี และ 55 ถึง 65 ปี (คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 75 ปีแต่มีเงื่อนไข)
มีผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอกในประกันสุขภาพ

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 300,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
300,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
300,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 600,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 900,000

การประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)10,000

20,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 10,000 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
400,000


(10,000)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 240,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
5,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
30,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 18,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 200,000
ซ. ค่ายา ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยภายนอก (OPD) (วันละ 1 ครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 3,500
ฌ. ค่าตรวจทางห้องทดลองเพื่อวินิจฉัยโรค (ต่อปี) ยกเว้นการตรวจสุขภาพ 10,500

■ ค่าประกันสุขภาพ

อายุตั้งแต่ 10 - 54 ปี ค่าสมาชิก 4,800 บาท/เดือน, อายุตั้งแต่ 55 - 65 ปี ค่าสมาชิก 5,400 บาท/เดือน, (ชำระทุก 3 เดือน)

■ ช่องทางชำระเงิน

สามารถชำระค่าสมาชิกผ่าน Rabbit LINE Pay (เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

ประกันแบบกลุ่มสำหรับพนักงาน - หากต้องการสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีและไม่เกิน 59 ปี (ความคุ้มครองถึง 65 ปี)

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและใช้ได้ทุกประเทศ ผลประโยชน์
- การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด24ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก) 150,000
- ประกันอุบัติเหตุ AD&S อบ.2
(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
150,000
- วงเงินประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
(กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ) จ่ายงวดเดียว
150,000
- ประกันอุบัติเหตุสาธารณภัย 300,000
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ (รับรวมการประกันชีวิต) 450,000

การประกันภัยสำหรับแผนประกันสุขภาพ
รายการชดเชยจำนวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (บาท)

ก. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
    ค่าห้อง (ICU) (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
    (รวมทั้งหมดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)2,000

4,000
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    (รวมค่าการพยาบาลประจำห้องพักและค่าบริการทั่วไป)
    (รวมค่ารักษาต่อเนื่องแบบคนไข้นอก OPD follow-up ภายใน 30 วัน)
    (ค่ารถพยาบาล/การเจ็บป่วย/เที่ยวสูงสุด 1,500 บาท และรวมอยู่ใน ข.)
30,000


(1,500)
ค. ค่าผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง) 30,000
ง. ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง)
1,000
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
    (เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมการรักษาแบบต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
6,000
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง (ไม่รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 3,000
ช. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 40,000

■ ค่าประกันสุขภาพ

ชำระค่าสมาชิกเดือนละ 400 บาท (หรือชำระทุก 3 เดือน 1,200 บาท)

■ ช่องทางชำระเงิน

สามารถชำระค่าสมาชิกผ่าน Rabbit LINE Pay (เพิ่มค่าธรรมเนียม 3%) หรือ SCB Easy Pay หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

กิจกรรมการบริจาค

ยังเป็นความทรงจำที่ดีเสมอมา ที่พวกเรา TJDA ได้แสดงถึงการมีน้ำใจและโอบอ้อมอารีย์ โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความยากลำบาก เช่นผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และทางหนึ่งที่พวกเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างไม่อยากลำบากก็คือ การบริจาคเสื้อผ้า ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาติเนื่องจาก เยาวชนนั้นเป็นอนาคตของประเทศชาติ และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้มีปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศไทยด้วยกันเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นและถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆ แต่ถ้าเราทุกคนร่วมมือกันก็จะทำให้ประเทศไทยรักและสามัคคีกันและร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างแน่นอน


◆ กิจกรรมการบริจาคของทางสมาคมให้แก่สถานสงเคราะห์ในทุกๆปี◆ ผู้สนับสนุน

สมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย กำลังรอการสนับสนุนจากทางบริษัทและบุคคลทั่วไป เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมสมาคมต่อไป
และขอความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้สนับสนุน

Grand Bleu INC
1-1 Shiohi-machi Tobata-ku Kitakyushu-shi Fukuoka 804-0067
ZIONWARD & TJDA ASSOCIATES Co.,Ltd.
SIAM ZION COMMERCE Co.,Ltd.

92 Soi Sukhumvit 103, Udomsuk Rd, Bangna Nue, Bangna, Bangkok 10260
G.S.B.JJ Co.,Ltd.
36/4 Soi Sukhumvit 39 Sukhumvit Rd. Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110


ด้านบนเป็นรายนาม(ชื่อ) บริษัทและบุคคลทั่วไปที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับทางสมาคมฯ ทางสมาคมฯต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ทางสมาคมฯจะพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และขอความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
งบบัญชี

■ งบในปี 2554.PDF

■ งบในปี 2555.PDF

■ งบในปี 2556.PDF

■ งบในปี 2557.PDF

■ งบในปี 2558.PDF

■ งบในปี 2559.PDF

■ งบในปี 2560.PDF

■ งบในปี 2561.PDF

■ งบในปี 2562.PDF

■ งบในปี 2563.PDF

เอกสารใบสมัคร

■ เอกสารสำหรับสมาคมพัฒนาและส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย

     ◆ [T-J Application.pdf]      ดูตัวอย่างคลิก!


■ เอกสารสำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม

     ◆ [แผนสแตนดาร์ด]   ดูตัวอย่าง!

     ◆ [แผนสแตนดาร์ดพลัส]   ดูตัวอย่าง!

     ◆ [แผนประกันสุขภาพ]   ดูตัวอย่าง!

     ◆ [แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน]   ดูตัวอย่าง!

รายชื่อผู้บริหาร

ติดต่อเรา

■ ที่อยู่ :          92 ซอย สุขุมวิท 103 ถนน อุดมสุข แขวง บางนาเหนือ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260


■ โทร :           02 - 713 - 6556


■ แฟกซ์ :       02 - 713 - 6420


■ คำถามที่พบบ่อย :  อ่านคำถามและคำตอบได้ที่นี่!


■ อีเมล :         info@jp-assn.com


■ รายชื่อโรงพยาบาลที่อยู่ในความคุ้มครอง :  [แผนสแตนดาร์ด + แผนสแตนดาร์ดพลัส ประกันแบบกลุ่มสำหรับพนักงาน]


■ แผนที่ :        ดาวน์โหลดที่นี่!     แผนที่ Google


■ เฟสบุ๊ค :       THAI-JAPANESE DEVELOPMENT ASSOCIATION